منتخبی از ادعیه و زیارت کتاب مفاتیح الجنان بصورت تفکیک شده به همراه ترجمه فارسی

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:


جهت مشاهده ترجمه هر فراز روی عدد انتهای آن فراز کلیک نمایید .1 . متن کامل دعای سمات همراه با ترجمه فارسی

2 . متن کامل زیارت ناحیه مقدسه همراه با ترجمه فارسی

3 . متن کامل دعای جوشن کبیر همراه با ترجمه فارسی

4 . متن کامل دعای فرج همراه با ترجمه فارسی

5 . متن کامل زیارت امین اله همراه با ترجمه فارسی

6 . متن کامل زیارت وارث همراه با ترجمه فارسی

7 . متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی

8 . متن کامل دعای ندبه همراه با ترجمه فارسی

9 . متن کامل دعای عهد همراه با ترجمه فارسی

10 . متن کامل زیارت جامعه کبیره همراه با ترجمه فارسی

11 . متن کامل زیارت حضرت عباس همراه با ترجمه فارسی

12 . متن کامل دعای توسل همراه با ترجمه فارسی

13 . متن کامل دعای صباح همراه با ترجمه فارسی

14 . متن کامل دعای کمیل همراه با ترجمه فارسی

15 . متن کامل دعای یستشیر همراه با ترجمه فارسی

16 . متن کامل دعای عشرات همراه با ترجمه فارسی

17 . متن کامل دعای مشلول همراه با ترجمه فارسی

18 . متن کامل دعای عدیله همراه با ترجمه فارسی

19 . متن کامل زیارت آل یس همراه با ترجمه فارسی

20 . متن کامل دعای ابوحمزه ثمالی همراه با ترجمه فارسی

21 . متن کامل دعای صنمی قریش همراه با ترجمه فارسی

22 . متن کامل زیارت اربعین سیدالشهدا همراه با ترجمه فارسی

23 . متن کامل حدیث شریف کساء همراه با ترجمه فارسی

24 . متن کامل دعای مجیر همراه با ترجمه فارسی

25 . متن کامل مناجات مسجد کوفه همراه با ترجمه فارسی

26 . متن کامل دعای افتتاح همراه با ترجمه فارسی

27 . متن کامل دعای سحر همراه با ترجمه فارسی

28 . متن کامل دعای عرفه همراه با ترجمه فارسی

29 . متن کامل زیارت حضرت فاطمه زهرا همراه با ترجمه فارسی

30 . زیارت حضرت پیامبر از راه دور با ترجمه فارسی

31 . متن کامل دعای عالیه المضامین همراه با ترجمه فارسی

32 . متن کامل مناجات شعبانیه همراه با ترجمه فارسی

101 . دعاى روز اوّل ماه رمضان با ترجمه

102 . دعاى روز دوم ماه رمضان با ترجمه

103 . دعاى روز سوم ماه رمضان با ترجمه

104 . دعاى روز چهارم ماه رمضان با ترجمه

105 . دعاى روز پنجم ماه رمضان با ترجمه

106 . دعاى روز ششم ماه رمضان با ترجمه

107 . دعاى روز هفتم ماه رمضان با ترجمه

108 . دعاى روز هشتم ماه رمضان با ترجمه

109 . دعاى روز نهم ماه رمضان با ترجمه

110 . دعاى روز دهم ماه رمضان با ترجمه

111 . دعاى روز یازدهم ماه رمضان با ترجمه

112 . دعاى روز دوازدهم ماه رمضان با ترجمه

113 . دعاى روز سیزدهم ماه رمضان با ترجمه

114 . دعاى روز چهاردهم ماه رمضان با ترجمه

115 . دعاى روز پانزدهم ماه رمضان با ترجمه

116 . دعاى روز شانزدهم ماه رمضان با ترجمه

117 . دعاى روز هفدهم ماه رمضان با ترجمه

118 . دعاى روز هجدهم ماه رمضان با ترجمه

119 . دعاى روز نوزدهم ماه رمضان با ترجمه

120 . دعاى روز بیستم ماه رمضان با ترجمه

121 . دعاى روز بیست و یکم ماه رمضان با ترجمه

122 . دعاى روز بیست و دوم ماه رمضان با ترجمه

123 . دعاى روز بیست و سوم ماه رمضان با ترجمه

124 . دعاى روز  بیست و چهارم ماه رمضان با ترجمه

125 . دعاى روز بیست و پنجم ماه رمضان با ترجمه

126 . دعاى روز بیست و ششم ماه رمضان با ترجمه

127 . دعاى روز بیست و هفتم ماه رمضان با ترجمه

128 . دعاى روز بیست و هشتم ماه رمضان با ترجمه

129 . دعاى روز بیست و نهم ماه رمضان با ترجمه

130 . دعاى روز سی ام ماه رمضان با ترجمه

معرفی مفاتیح الجنان


منتخب ادعیه


منتخب زیارات

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیحدیث روزانه

حکمت 238 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت