پیامک و دوبیتی مدح امام محمد باقر علیه السلام

آمار بازدید این صفحه : 23363 تعداد اشعار این بخش : 9


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

پنجمین حجّت و هفتم معصوم

پنجمین حجّت و هفتم معصوم
بابى اَنْتَ که گشتى مسموم
اى فداى حق و قربانى دین!
کرده یک عمر نگهبانى دین!

محسن بلنج

چشم و چراغ فاطمه

ای دوّمین محمد و ای پنجمین امام

از خلق و از خدای تعالی تو را سلام

چشم و چراغ فاطمه خورشید هفت نور

روح و روان احمد و فرزنـد چـار امــام

محسن بلنج

یا باقر همیشه نوای منه

یا امام ِ باقر همیشه نوای منه

حاجت دیدار بقیعش دعای من

کعبه ی دلم صحن و سراش

دلخوشی من لطف و عطاش

محسن بلنج

زعشقش جان من بر لب رسیده

به سر می پـرورانم من هوای حضرت باقر

بـه دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر

زعشقش جان من بر لب رسیده کس نمی دانـد

کـه نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر

محسن بلنج

تو باقرالعلومی

سلام کلّ افلاک به محضر تو مولا

محبت تو باشد تمام هستی ما

تو باقرالعلومی منم گدای کویت

بُوَد همیشه هر جا روی دلم به سویت

محسن بلنج

احیاگر دین حق

ای دانش بی حدّت احیاگر دین حق

ای آینه ی ایزد ای نور مبین حق

ای خلق دو عالم مُحتاجِ دُعایت

یا حضرت باقر جانها به فدایت

محسن بلنج

تو کعبه ای

تو کعبه ای و کعبه گرفتار بقیعت

پیوسته ملک سائل زوار بقیعت

جان و دل و ما شمع  تار  بقیعت

تا چهره گذاریم به دیوار بقیعت

محسن بلنج

  نام  و لقبش محمد است و  باقر

شاهی که علوم حق شد از او ظاهر

  نام  و لقبش محمد  است و  باقر

دریــای  ســخای  او  نــدارد  اول

صــحرای ولای او نــدارد آخــر

محسن بلنج

پنجمین نــور امــامت 

حــامل عــلم نـبی را صـلوات

چهـارمین پور ولی را صــلوات

پنجمین نــور امــامت  باقــــر

هـفتمین مـهر جـلی را صـلوات

محسن بلنج

پیامک و دوبیتی شهادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام سجاد علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام


.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیحدیث روزانه

حکمت 99 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت