پیامک و دوبیتی های زیبا به مناسبت عیدالزهراء و عید برائت

آمار بازدید این صفحه : 8915 تعداد اشعار این بخش : 10


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

طاغوت به قعر سقر افتاد

خصم علي و فاطمه از پا به در اومد 

با دست تو عمر ستم و فتنه سر اومد

با حيدر کرار در افتاد  ور افتاد

با دست تو طاغوت به قعر سقر افتاد

محسن بلنج

مست ابولولو

امشب دل و جانم شده مست ابولولو

جبريل زند بوسه به دست ابولولو

ز عشق تو مستم ابولولو ابولولو 

  تا هستي و هستم ابولولو ابولولو

محسن بلنج

بغض دومی

دیگران را گر عداوت زین وآن باشد

در دل ما شیعیان بغض دومی  تنها 

بزدلی گفتای استر مذهبک گفتم به او

سالک بولولوام نی از کسم پروا

محسن بلنج

ابولولو بنازم ناز شصتت

ابولولو بنازم ناز شصتت

چه غوغا کرده ای با ضرب دستت

ملائک عاجز از درک ثوابش

دعای فاطمه گشته اجابت

محسن بلنج

گرچه مرقدت را بسته اند

ای ابولولو سلام خلق عالم بر تو باد

صبح وشب من میکنم از ضربت تیغ تو یاد

گرچه راه مرقدت را بر محبین بسته اند

گشته حب شیعیان با این عمل بر تو زیاد

محسن بلنج

دعای مادر ما

علی هرجاکه باشد آفتاب است

عدوی مرتضی خانه خراب است

ابو لؤلؤ به عالم کرد ثابت

دعای مادر ما مستجاب است

محسن بلنج

کار دومی را ابولؤلؤ ساخت

کار دومی را امروز ابولؤلؤ ساخت

زین کار سر فخر به گردون افراخت

گر سال کنی به نام فیروز رواست

زیرا که حقوق دوستی خوش پرداخت

محسن بلنج

دعای فاطمه مستجاب شد 

به تیغ عدل تو کاخ ستم خراب شد 

تمام عالم، یک باره انقلاب شد 

عدو در آتش بیداد خویش آب شد 

دعای فاطمه یک روز مستجاب شد 

محسن بلنج

ای که گویی بر دومی لعنت نکن 

ای که گویی بر دومی و آل او لعنت نکن 

چون که شاید حق تعالی کرده باشد رحمتش

آنچه با آل علـی کرد او, اگر بخشـد خدای

هم ببخشــاید تو را گر کرده باشی لعنتش

محسن بلنج

جانــم فدای غیــرتت

جانــم فـــدای غیــرت بی انتهـــاء تو

شرمنده ام که بسته شده بارگاه تو

ای جنّــت از برای ورود تو بی قــرار

دشمن زهیبت تو به دوزخ کند فرار

محسن بلنج.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 32 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت