پیامک و دوبیتی شهادت امام جواد علیه السلام

آمار بازدید این صفحه : 25443 تعداد اشعار این بخش : 11


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

دلخسته و بی شکیب بودن سخت است

دلخسته و بی شکیب بودن سخت است

هم صحبت نانجیب بودن سخت است

هر مرد غریب مأمنش خانه اوست

در خانه خود غریب بودن سخت است

 

پروانه غریبی

به زمین خوردی

به زمین خوردی و آهت دل ما را سوزاند

جگرت سوخت و این؛ قلب رضا را سوزاند

پشت این حجره در بسته چه گفتی تو مگر

که صدای تو مناجات و دعا را سوزاند

پروانه غریبی

پسر فاطمه انگار ز پا افتاده

همسری که همه ی دار و ندار مرد است

حال بر جان جواد ابن رضا افتاده

وسط حجره ی غربت زده ی دلتنگی

پسر فاطمه انگار ز پا افتاده

پروانه غریبی

جرعه غم

خيري كه ز آشنا نديده اين مرد

اي كاش غريبه اي به دادش برسد

آهسته خبر كنيد بابايش را

تا لحظه ي آخر جوادش برسد

پروانه غریبی

دور برش خندیدند

عده ای بی سر و پا دور و برش خندیدند

پاسخ ناله و سوز و جگرش خندیدند

مادری بود و جوان مرگ شد و آخر کار

همچنان فاطمه بر چشم ترش خندیدند

پروانه غریبی

از صداي نفس نفس زدنت

از صداي نفس نفس زدنت

همسر ِ تو چقدر شاكي بود

شده پيراهن ِ تنت تازه

مثل آن چادري كه خاكي بود

پروانه غریبی

رمق نمانده دگر

رمق نمانده دگر در تنی که من دارم

زجور همسر نا ایمنی که من دارم

برای مرد بود خانه مأمنش لیکن

نه جای امن بود مسکنی که من دارم

پروانه غریبی

سیه پوش غم تو

سیه پوش غم تو جان و تن شد

زداغت هر دلی غرق محن شد

بمیرم قاتلت شد همسر تو

غریبی توهم مثل حسن شد

پروانه غریبی

ناله واجگرنزن اینقدر

ناله وا جگر نزن اینقدر

جگرت را شرر نزن اینقدر

با صدای نفس نفس زدنت

پشت در بال و پر نزن اینقدر

پروانه غریبی

خواهر نداشتم

خواهر نداشتم که پرستاری ام کند

مادر نداشتم که مرا یاری ام کند

این بي كسي خلاصه به بی مادری نشد

بابا نبود رفع گرفتاری ام کند

پروانه غریبی

پیامک و دوبیتی مدح امام جواد علیه السلام


.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 184 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت