پیامک و دوبیتی ولادت امام محمد باقر علیه السلام

آمار بازدید این صفحه : 13155 تعداد اشعار این بخش : 20


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

فرزند امیرالمومنین می آید

امشب گل سرخ باغ دین می آید

فرزند امیرالمومنین می آید

تبریک که ماه برج حکمت باقر

در خانه زین العابدین می آید

محسن بلنج

امشب شب پیدایش بحرالعلوم

جــولان جشن پنجمین مولاست امشب

عیـــد علــوم كـــل ما فیهــاست امشب

امشــب شب پیدایش بحر العلوم است

اكنده از شور و شعف، قلب عموم است

محسن بلنج

آمد به جهان امام باقر

ســاغر زده ام ز جام باقر

بشکفتــه لبــم به نــام باقر

چشم همه روشن ز جمالش

آمد به جهــــان امام باقر

محسن بلنج

شــام ولادت امــام باقر

مــاییم وعنـــایت امــــام باقر

الطــاف و کـــرامت امـــام باقر

یا رب چه شود گناه ما رابخشی

در شـــام ولادت امــــام باقر

محسن بلنج

 هنگام شور وشادی آل محمد آمده

امشب چراغانی بود یکسر زمین  وآسمان

گویا که ماه دیگری تابیده در کون ومکان

بانگ طرب از درگه خلاق وسرمد آمده

 هنگــام شــور وشــادی آل محمد آمده

محسن بلنج

هلال ماه رجب است

هلال ماه رجب است ، حضرت باقر آمد

مژده دهید ای شیعیان ، فخر مفاخر آمد

استـــاد دانشگاه دین مظهــر ایمان آمد

زاده زین العــابدین محبوب یزدان آمد

محسن بلنج

میلاد امام پنجمین ؛ محمد است

مـــاه هم در آسمان نورش ز نور باقر است

شمس هم در کهکشان خندان ز روی باقر است

آیت حــق در زمین و آسمان جلوه گر است

روز میــلاد امـــام پنجمین ؛ محمد است

محسن بلنج

امام پنجمين کن نگاهي

به عشق تو سرشته حق گِل ما

ز ميلادت بود شادان دل ما

امام پنجمين کن با نگاهي

ز لطف خود، تو حل مشکل ما

محسن بلنج

پنجم گل گلخانه ي زهرا وا شد

امـروز بهار عاشقان احیا شد

الفــاظ محبت و وفا معنا شد

با آمـــدن امام بــاقر به جهان

پنجم گل گلخانه ي زهرا وا شد

محسن بلنج

امام باقر ز فلک می آید

از عرش و سما ندای حق می آید

جبریل امین با دو ملک می آید

در ارض و سما پیچیده بوی گلشن

چون امام باقر ز فلک می آید

محسن بلنج

پیامک و دوبیتی مدح امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام سجاد علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام


.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 184 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت