پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام

آمار بازدید این صفحه : 25677 تعداد اشعار این بخش : 10


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

دیدن جمال پسرت مبارک

بیـت ولایـت آمـده گلشن

امام باقـر چشم تـو روشن

روی سینه قرص قمرت مبارک

دیـدن جمـال پسـرت مبارک

محسن بلنج

شیعه تا قیامت جعفری‌ست

مهر آل فاطمه در خون ماست

از نخست خلقت این قانون ماست

شیعه از آغاز خلقت حیدری‌ست

شیعه تا صبح قیامت جعفری‌ست

محسن بلنج

آفرینش را کتاب ناطقی 

ای چراغ دانشت گیتی فروز

تا قیامت پیشتاز علم روز

آفرینش را کتاب ناطقی 

  اهل بینش را امامِ صادقی

محسن بلنج

اساس دین

صادق که اساس دین ازاو شد معمور

بودند ملایک پی امرش مامور

میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد

محسن بلنج

پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام

خلق را رهبری

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدا نمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

محسن بلنج

شد نور رخ صادق هـویدا

بر امام منتظـــر بادا مبارک این ولادت

تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت

رسید شـــادى شیعیان به عـــرش اعلى

چونکـــه شد نور رخ صادق هـــویدا

محسن بلنج

جهان سرسبز و خرم گشت

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد صادق

منــور قلــب عــالم گشت از میلاد صادق

بده ساقى مى باقى که غرق عشرت و شادى

دل اولاد آدم گشـــت از میلاد امام صادق

محسن بلنج

عید زیباى برائت

عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع 

عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سرمستى دلهاى شیدا آمده 

مصطفى با حضرت صادق بدنیا آمده 

محسن بلنج

وجه صادق, جمال مصطفى

عاشقان بُستان جان‌بخش دعا را بنگرید

این دو نور عـــالم آراى خدا را بنگرید

باده نوشــان مِى قـــالوا بلى را بنگرید

وجه صادق را، جمال مصطفى را بنگرید

محسن بلنج

شام  ولادت دو قـطب

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت

توصیف رسول انس و جان باید گفت

در  شـــــام  ولادت دو  قــطب عالم

تبریک به  صــاحب الزمان باید گفت

محسن بلنج

پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام کاظم علیه السلام


.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیحدیث روزانه

حکمت 99 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت