بانک اشعار دوبیتی اهل بیت علیهم السلام


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

یک سر به ضامن آهو بزنم

مجبور شدم به هر کسی رو بزنم

در محضــر هر غریبه زانــو بزنم

تحقیر شدم ، چون فراموشم شد

یک ســر به ضــامن آهــو بـزنم

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=121

خوش آمدی رضا جان

خوش آمدی رضا جان جانم فدا نمایم

تبریک من پذیــری باشد همین دوایم

از جان ترا بخوانم خوشبو شود دهانم

لطفی نما رضا جان تا من به کعبه آیم

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=120

ای کاش ضمانت دلم را بکنی

مگذار مرا دراین هیاهو، آقا

تنها و غریب و سربه زانو آقا

ای کاش ضمانت دلم را بکنی

تکــرار قشنــگ بچه آهو آقا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=119

عالم بر او اقتدا مى کند

ز رحمت به موسى بن جعفر خدا

گران هدیه اى را عطا مى کند

به نجمه عطا کرده حق آیتى

که حق را ز باطل جدا مى کند

قدم زد على بن موسى به عالم

که عالم بر او اقتدا مى کند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=118

ایرانی ام و رضا پناهم داده

حق ، معــرفت به هــر نگــاهم داده

در حلقه ی عشق خویش راهم داده

اینها همه علتش فقط یک چیز است

ایرانی ام و امام رضـا پناهـم داده

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=117

معین الضعفا پیدا شد

مژده ای اهل رضا روی رضا پیدا شد

جلوه حسن الهی به فضــا پیدا شد

ضعفـــا روی به گلــزار ولایت آرید

که گل روی معین الضعفا پیدا شد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=116

میسر نشده دیدارت

می شود دل به امید تو تمنا نکند

روح برگشته به ایوان تو غوغا نکند

بعد چندی که میسر نشده دیدارت

چشم در صحن تو و سیر تماشا نکند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=115

دست ما را هم بگیر

یاد او در عمق دلها می شکوفد همچو نور

نام او در کام جانها می تراود همچو قند

ای حضور هشتمین ، افتادگان غربتیم

دست ما را هم بگیر از لطف، ای بالابلند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=114

آقامون

آقامون آهو رو ضامن شده باز

آقامون مهمون دلها شده باز

آقامون اومده به شهر غریب 

آقامون سرور دلها شده باز

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=113

صـاحب دلان

دلبری دارم که از صـاحب دلان دل می برد

غمزه ای مشکل گشا دارد که مشکل می برد

گر نقــاب از چهره گیرد آن نگــار نــازنین

پــرتو رخسـاره اش دلهــای مایل می برد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=112

قبله هشتم رسیده است

مــوج کــرم به اوج تلاطم رسیده است

ناز و نماز و شوق و تبسم رسیده است

داوود عــاشقی به ترنـــم رسیده است

کعبه کجاست؟ قبله هشتم رسیده است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=111

صلوات

بر روی رضا شمس امامت صلوات

بر شــافع ما روز قیــامت صلوات

در شـام ولادتش که شـادند همه

بفرست بر این روح کرامت صلوات

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=110

شاه غریبان آمد

چون گـل به بیابــان خراســـان آمد

با لطـف و کــرم شـــاه غریـبان آمد

ای کاش منم خاک خراســـان بودم

آن لحظه که چون فصل بهاران آمد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=109

عشق

از شش جهت، جهان به قصد رکوع عشق

هر اصل، پیش اصل علی در فروع عشق

دارم دخیــل پنجــره فـــولاد میشــوم

آقــا سلام ! سلام و یعنی شـروع عشق

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=108

رو زدن به شاه

نیست گاهی، هیچ راهی، جز به شاهی رو زدن

با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن

ظهرِ گرما، صحن سقاخانه می چسبد چقدر

ضامن آهو شنیدن، بعد از آن «یاهو» زدن

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=107


اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 260 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت