پیامک و دوبیتی های زیبا به مناسبت عیدالزهراء و عید برائت

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 98854                                 تعداد اشعار این بخش : 13

فیروز

فیروزه بریزید به پای فیروز 

فیروزه کم است مرحبا ای فیروز

گر ایستم آنجا تا یک برگیرم

گویم یک چیز وآن باشد فیروز 

ارسالی توسط : فیروز

راه کمال

فرمود رضا بغض دومی راه کمال است

زیرا که وی دشمن حی متعال است

تا مهر برائت نخورد برگ عبوری

رفتن به بهشتی که خداگفته محال است

ارسالی توسط : بنده خدا

اول و آخر علی

من همه جا گویم که مدد ز حیدر  گیرم

با دشمنان مولا  دشمنی از سر  گیرم

با عشق مولامان فاطمه حضرت زهرا

باشد که قبرستان بقیع بی مفتی در بر گیرم

 

مصطفی 110

طاغوت به قعر سقر افتاد

خصم علي و فاطمه از پا به در اومد 

با دست تو عمر ستم و فتنه سر اومد

با حيدر کرار در افتاد  ور افتاد

با دست تو طاغوت به قعر سقر افتاد

محسن بلنج

مست ابولولو

امشب دل و جانم شده مست ابولولو

جبريل زند بوسه به دست ابولولو

ز عشق تو مستم ابولولو ابولولو 

  تا هستي و هستم ابولولو ابولولو

محسن بلنج

بغض دومی

دیگران را گر عداوت زین وآن باشد

در دل ما شیعیان بغض دومی  تنها 

بزدلی گفتای استر مذهبک گفتم به او

سالک بولولوام نی از کسم پروا

محسن بلنج

ابولولو بنازم ناز شصتت

ابولولو بنازم ناز شصتت

چه غوغا کرده ای با ضرب دستت

ملائک عاجز از درک ثوابش

دعای فاطمه گشته اجابت

محسن بلنج

گرچه مرقدت را بسته اند

ای ابولولو سلام خلق عالم بر تو باد

صبح وشب من میکنم از ضربت تیغ تو یاد

گرچه راه مرقدت را بر محبین بسته اند

گشته حب شیعیان با این عمل بر تو زیاد

محسن بلنج

دعای مادر ما

علی هرجاکه باشد آفتاب است

عدوی مرتضی خانه خراب است

ابو لؤلؤ به عالم کرد ثابت

دعای مادر ما مستجاب است

محسن بلنج

کار دومی را ابولؤلؤ ساخت

کار دومی را امروز ابولؤلؤ ساخت

زین کار سر فخر به گردون افراخت

گر سال کنی به نام فیروز رواست

زیرا که حقوق دوستی خوش پرداخت

محسن بلنج

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات