پیامک و دوبیتی های زیبا به مناسبت عیدالزهراء و عید برائت

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 101294                                 تعداد اشعار این بخش : 13

فیروز

فیروزه بریزید به پای فیروز 

فیروزه کم است مرحبا ای فیروز

گر ایستم آنجا تا یک برگیرم

گویم یک چیز وآن باشد فیروز 

ارسالی توسط : فیروز

https://janat1.ir/poem/id=2527

راه کمال

فرمود رضا بغض دومی راه کمال است

زیرا که وی دشمن حی متعال است

تا مهر برائت نخورد برگ عبوری

رفتن به بهشتی که خداگفته محال است

ارسالی توسط : بنده خدا

https://janat1.ir/poem/id=2163

اول و آخر علی

من همه جا گویم که مدد ز حیدر  گیرم

با دشمنان مولا  دشمنی از سر  گیرم

با عشق مولامان فاطمه حضرت زهرا

باشد که قبرستان بقیع بی مفتی در بر گیرم

 

مصطفی 110

https://janat1.ir/poem/id=2082

طاغوت به قعر سقر افتاد

خصم علي و فاطمه از پا به در اومد 

با دست تو عمر ستم و فتنه سر اومد

با حيدر کرار در افتاد  ور افتاد

با دست تو طاغوت به قعر سقر افتاد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1868

مست ابولولو

امشب دل و جانم شده مست ابولولو

جبريل زند بوسه به دست ابولولو

ز عشق تو مستم ابولولو ابولولو 

  تا هستي و هستم ابولولو ابولولو

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1867

بغض دومی

دیگران را گر عداوت زین وآن باشد

در دل ما شیعیان بغض دومی  تنها 

بزدلی گفتای استر مذهبک گفتم به او

سالک بولولوام نی از کسم پروا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1866

ابولولو بنازم ناز شصتت

ابولولو بنازم ناز شصتت

چه غوغا کرده ای با ضرب دستت

ملائک عاجز از درک ثوابش

دعای فاطمه گشته اجابت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1865

گرچه مرقدت را بسته اند

ای ابولولو سلام خلق عالم بر تو باد

صبح وشب من میکنم از ضربت تیغ تو یاد

گرچه راه مرقدت را بر محبین بسته اند

گشته حب شیعیان با این عمل بر تو زیاد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1864

دعای مادر ما

علی هرجاکه باشد آفتاب است

عدوی مرتضی خانه خراب است

ابو لؤلؤ به عالم کرد ثابت

دعای مادر ما مستجاب است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1863

کار دومی را ابولؤلؤ ساخت

کار دومی را امروز ابولؤلؤ ساخت

زین کار سر فخر به گردون افراخت

گر سال کنی به نام فیروز رواست

زیرا که حقوق دوستی خوش پرداخت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1862

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات