پیامک و اشعار دوبیتی ازدواج حضرت محمد و حضرت خدیجه علیهمالسلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 99071                                 تعداد اشعار این بخش : 7

نكو همسر خدیجه

مُحمّد را نكو همسر خدیجه

عزیز قلب پیغمبر خدیجه‏

یقین باشد، پس از زهرا و زینب

بود از هر زنى برتر، خدیجه‏

پناه امتى بود و نبى را

به روز بى كسى، یاور، خدیجه‏

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1859

همسر حق الیقین گشته خدیجه

موسم وصل دل و دلبر مبارک

شادی  ِ دلهای غمپرور مبارک

جشن دامادی پیغمبر مبارک

همسر حق الیقین گشته خدیجه

مادر اسلام و دین گشته خدیجه

دیگر ام المؤمنین گشته خدیجه

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1858

یا محمد مبارک

میرسد بر مشامم/عطر یاس تبارک

جشن پیوند احمد/با خدیجه مبارک

موسم شادی تو/یا محمد مبارک

جشن دامادی تو/یا محمد مبارک

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1857

میکائیل از عرش آمده

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بود 

جبریل مامورست و فکر مجلس آرایی بود

میکائیل از عرش آمده گرم پذیرایی بود 

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1856

نگاری به نگاری برسد

خرم انروز که مشتاقی به یاری برسد

آرزومند نگاری به نگاری برسد

لذت وصل ندانست مگر انکس

که پس از دوری بسیار به یاری برسد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1855

خدیجه همسرت شده

شعف و شادی ات مبارک

دامادی ات مبارک

عالم ز خوشحالی تو غرق سرور است

روبند روی زوجه ات از جنس نور است

اَنیس و یاورت شده

خدیجه همسرت شده

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1854

ام المومنین

خدا پیداست در آیینه ی چشمان دلبندش

زنی که نیست جز احمد کسی درحد پیوندش

به آن بالانشینی باید ام المومنین گویی

که جز زهرا نباشد در دوعالم مثل و مانندش

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1853

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات