پیامک و اشعار دوبیتی ازدواج حضرت محمد و حضرت خدیجه علیهمالسلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 105434                                 تعداد اشعار این بخش : 7

نكو همسر خدیجه

مُحمّد را نكو همسر خدیجه

عزیز قلب پیغمبر خدیجه‏

یقین باشد، پس از زهرا و زینب

بود از هر زنى برتر، خدیجه‏

پناه امتى بود و نبى را

به روز بى كسى، یاور، خدیجه‏

محسن بلنج

همسر حق الیقین گشته خدیجه

موسم وصل دل و دلبر مبارک

شادی  ِ دلهای غمپرور مبارک

جشن دامادی پیغمبر مبارک

همسر حق الیقین گشته خدیجه

مادر اسلام و دین گشته خدیجه

دیگر ام المؤمنین گشته خدیجه

محسن بلنج

یا محمد مبارک

میرسد بر مشامم/عطر یاس تبارک

جشن پیوند احمد/با خدیجه مبارک

موسم شادی تو/یا محمد مبارک

جشن دامادی تو/یا محمد مبارک

محسن بلنج

میکائیل از عرش آمده

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بود 

جبریل مامورست و فکر مجلس آرایی بود

میکائیل از عرش آمده گرم پذیرایی بود 

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود

محسن بلنج

نگاری به نگاری برسد

خرم انروز که مشتاقی به یاری برسد

آرزومند نگاری به نگاری برسد

لذت وصل ندانست مگر انکس

که پس از دوری بسیار به یاری برسد

محسن بلنج

خدیجه همسرت شده

شعف و شادی ات مبارک

دامادی ات مبارک

عالم ز خوشحالی تو غرق سرور است

روبند روی زوجه ات از جنس نور است

اَنیس و یاورت شده

خدیجه همسرت شده

محسن بلنج

ام المومنین

خدا پیداست در آیینه ی چشمان دلبندش

زنی که نیست جز احمد کسی درحد پیوندش

به آن بالانشینی باید ام المومنین گویی

که جز زهرا نباشد در دوعالم مثل و مانندش

محسن بلنج

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات