پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 103,371                                 تعداد اشعار این بخش : 8

متجلّی صداقت و صفا

صاد نامت ، متجلّی صداقت و صفاست

آی نامت به یقین آینه ی مهر و وفاست

دال آن : دیده ی بیدار علی در شبهاست

قاف آن: قافیه ی مثنوی کرب و بلاست

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2599

آئیـنه علــم

جهل بشر از دانش تو كاسته شد

آئیـنه علــم از تـو پیراســه شد

از گلشن وحی بس كه گُل پاشیدی

گل زار علوم از تو آراسته شد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1128

بیا مُحب صادق باشیـم

خواهی به حضور دوست لایق باشیم

باید که به راه عشــق عـاشق باشیم

با پیروی از راه امام جعفر صادق

ای شیعـه بیا مُحب صادق باشیـم

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1126

آموزگار مکتب اثنی عشر

آموزگــار مکتــب اثنــی عشــر تویی

آیینه ی خدای، در این بحر و بر تویی

آن سروری که در عوض ناسزای خصم

پُر کرده کیسه اش همه در و گهر تویی

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1125

خلق را رهبری

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدا نمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1119

داغ غم زهرا

شعله ها پشت در خانه ی حق برپا شد

زنده یکبار دگر داغ غم زهرا شد

گویی آتش زدن خانه در اینجا رسم است

خانه هایی که در آن نام علی احیا شد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1116

شایسته صفات حکیم وعلیم

پیر بزرگ طایفه بود و کریم بود

در اعتلای نهضت جدش سهیم بود

مسند نشین کرسی تدریس علم ها

شایسته ی صفات حکیم وعلیم بود

 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=637

خلــق را رهبری

ای ششــم پیشـــوای اهــل ولا

خلــق را رهبری به دین هدی

پــای تــا ســر خـــدا نمـایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=634

پیامک و دوبیتی شهادت امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام کاظم علیه السلام
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات