پیامک و دوبیتی شهادت امام صادق علیه السلام


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

تعداد بازدید این مطلب : 70737                                 تعداد اشعار این بخش : 14

صحن صادق

عاقبت بادِ صبا با ما موافق میشود

کامِ دنیا بابِ امیالِ شقایق میشود

با عنایاتِ خدا ویرانه یِ کاخِ سعود ...

پایه ی گلدسته های صحنِ صادق میشود

مهران ساغری

http://janat1.ir/poem/id=2099

خیمه ی آل عبا

هرزمان رنگ جفا را می دید

کوچه و کرب و بلا را می دید

خانه اش چونکه در آتش می سوخت

خیمه ی آل عبا را می دید 

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1129

خلق را رهبری

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدانمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

زهر منصور زد شرر به دلت

آب شد پیکرت ز زهر جفا

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1127

گردیده ای پرپر

الا ای لاله ی خوشبـو، عــزیز آل پیغمبر

که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر

شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم

صد لعنت به او که مسمومت نمود از زهر 

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1124

قرآن ناطق 

بار دیگر ظالمانه، خیل جلادان شبانه

با دو دست بسته بردند یک غریبی را ز خانه

بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخت

بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخت

داغ یک دسته شقایق، بر دل خونین صادق

بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق 

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1123

دست تو را بسته اند

چون مرتضی سرای تو آتش کشیده اند

نا محرمان به بیت تو حرمت دریده اند

دست تو را چو حیدر کرار بسته اند

اطفال تو به خانه حرامی بدیده اند

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1122

به یاد شهیدان کربلا

پای برهنه و سر عریان به کوچه ها

تو بودی و خیانت منصور بی حیا

ذکرت میان آن همه غم یا حسین بود

تو سوختی به یاد شهیدان کربلا

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1121

داغ جانگداز

مهرت به کائنات برابر نمی شود

داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود

از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1120

بی عمامه پسر شیر خدا را بردند

دست بسته دل شب هستی ما را بردند

پســر فـــاطمه را بار دگر آزردند

خانه ی فاطمه را بار دگر سوزاندند

بی عمــامه پسر شیر خدا را بردند

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1118

ضربه های دست و لگد

وقتی کسی زمین بخورد درد می کشد

هر کس نفس زنان بدوَد درد می کشد

او هم شبیه مــادر ســادات فـــاطمه

از ضربه های دست و لگد درد می کشد

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1117

پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام کاظم علیه السلام

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 186 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت