پیامک و دوبیتی شهادت امام صادق علیه السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 103364                                 تعداد اشعار این بخش : 17

رئیس مذهب

خدایا روز ماتم شد دوباره 

مدینه غرق درغم شد دوباره 

ز داغ صادق آل پیمبر 

مکدر قلب عالم شد دوباره 

ارسالی توسط : علی موسوی

https://janat1.ir/poem/id=2577

داغ صادق آل پیمبر 

فضا را بار دیگر غم گرفته 

ز گریه هر دو دیده نم گرفته 

ز داغ صادق آل پیمبر 

قلوب شیعیان ماتم گرفته

ارسالی توسط : ذره

https://janat1.ir/poem/id=2319

انگور

تو آینه ای فقط برای دق باش 

با زهر به کام خسته ای عاشق باش 

خون ثلث امام ها گردن توست 

انگور تو را خدا کمی صادق باش

ارسالی توسط : علی عطری

https://janat1.ir/poem/id=2245

صحن صادق

عاقبت بادِ صبا با ما موافق میشود

کامِ دنیا بابِ امیالِ شقایق میشود

با عنایاتِ خدا ویرانه یِ کاخِ سعود ...

پایه ی گلدسته های صحنِ صادق میشود

مهران ساغری

https://janat1.ir/poem/id=2099

خیمه ی آل عبا

هرزمان رنگ جفا را می دید

کوچه و کرب و بلا را می دید

خانه اش چونکه در آتش می سوخت

خیمه ی آل عبا را می دید 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1129

خلق را رهبری

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدانمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

زهر منصور زد شرر به دلت

آب شد پیکرت ز زهر جفا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1127

گردیده ای پرپر

الا ای لاله ی خوشبـو، عــزیز آل پیغمبر

که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر

شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم

صد لعنت به او که مسمومت نمود از زهر 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1124

قرآن ناطق 

بار دیگر ظالمانه، خیل جلادان شبانه

با دو دست بسته بردند یک غریبی را ز خانه

بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخت

بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخت

داغ یک دسته شقایق، بر دل خونین صادق

بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1123

دست تو را بسته اند

چون مرتضی سرای تو آتش کشیده اند

نا محرمان به بیت تو حرمت دریده اند

دست تو را چو حیدر کرار بسته اند

اطفال تو به خانه حرامی بدیده اند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1122

به یاد شهیدان کربلا

پای برهنه و سر عریان به کوچه ها

تو بودی و خیانت منصور بی حیا

ذکرت میان آن همه غم یا حسین بود

تو سوختی به یاد شهیدان کربلا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1121

پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام کاظم علیه السلام
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات