پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 103360                                 تعداد اشعار این بخش : 10

دیدن جمال پسرت مبارک

بیـت ولایـت آمـده گلشن

امام باقـر چشم تـو روشن

روی سینه قرص قمرت مبارک

دیـدن جمـال پسـرت مبارک

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1892

شیعه تا قیامت جعفری‌ست

مهر آل فاطمه در خون ماست

از نخست خلقت این قانون ماست

شیعه از آغاز خلقت حیدری‌ست

شیعه تا صبح قیامت جعفری‌ست

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1891

آفرینش را کتاب ناطقی 

ای چراغ دانشت گیتی فروز

تا قیامت پیشتاز علم روز

آفرینش را کتاب ناطقی 

  اهل بینش را امامِ صادقی

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1890

اساس دین

صادق که اساس دین ازاو شد معمور

بودند ملایک پی امرش مامور

میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1889

خلق را رهبری

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدا نمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=1888

شد نور رخ صادق هـویدا

بر امام منتظـــر بادا مبارک این ولادت

تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت

رسید شـــادى شیعیان به عـــرش اعلى

چونکـــه شد نور رخ صادق هـــویدا

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=636

جهان سرسبز و خرم گشت

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد صادق

منــور قلــب عــالم گشت از میلاد صادق

بده ساقى مى باقى که غرق عشرت و شادى

دل اولاد آدم گشـــت از میلاد امام صادق

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=635

عید زیباى برائت

عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع 

عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سرمستى دلهاى شیدا آمده 

مصطفى با حضرت صادق بدنیا آمده 

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=175

وجه صادق, جمال مصطفى

عاشقان بُستان جان‌بخش دعا را بنگرید

این دو نور عـــالم آراى خدا را بنگرید

باده نوشــان مِى قـــالوا بلى را بنگرید

وجه صادق را، جمال مصطفى را بنگرید

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=174

شام  ولادت دو قـطب

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت

توصیف رسول انس و جان باید گفت

در  شـــــام  ولادت دو  قــطب عالم

تبریک به  صــاحب الزمان باید گفت

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=173

پیامک و دوبیتی شهادت امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام کاظم علیه السلام
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات