پیامک و دوبیتی مدح امام محمد باقر علیه السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 104,916                                 تعداد اشعار این بخش : 10

قله قاف همه دانشها

بای نامت به همه کلّ جهان می ارزد

آی نامت به ایادی زمان می ارزد

قاف آن قلّه ی قاف همه ی دانش هاست

رای آن: رأس حسین است، همان می ارزد

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2598

پنجمین حجّت و هفتم معصوم

پنجمین حجّت و هفتم معصوم
بابى اَنْتَ که گشتى مسموم
اى فداى حق و قربانى دین!
کرده یک عمر نگهبانى دین!

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1228

چشم و چراغ فاطمه

ای دوّمین محمد و ای پنجمین امام

از خلق و از خدای تعالی تو را سلام

چشم و چراغ فاطمه خورشید هفت نور

روح و روان احمد و فرزنـد چـار امــام

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1227

یا باقر همیشه نوای منه

یا امام ِ باقر همیشه نوای منه

حاجت دیدار بقیعش دعای من

کعبه ی دلم صحن و سراش

دلخوشی من لطف و عطاش

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1223

زعشقش جان من بر لب رسیده

به سر می پـرورانم من هوای حضرت باقر

بـه دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر

زعشقش جان من بر لب رسیده کس نمی دانـد

کـه نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1222

تو باقرالعلومی

سلام کلّ افلاک به محضر تو مولا

محبت تو باشد تمام هستی ما

تو باقرالعلومی منم گدای کویت

بُوَد همیشه هر جا روی دلم به سویت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1219

احیاگر دین حق

ای دانش بی حدّت احیاگر دین حق

ای آینه ی ایزد ای نور مبین حق

ای خلق دو عالم مُحتاجِ دُعایت

یا حضرت باقر جانها به فدایت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1218

تو کعبه ای

تو کعبه ای و کعبه گرفتار بقیعت

پیوسته ملک سائل زوار بقیعت

جان و دل و ما شمع  تار  بقیعت

تا چهره گذاریم به دیوار بقیعت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=633

  نام  و لقبش محمد است و  باقر

شاهی که علوم حق شد از او ظاهر

  نام  و لقبش محمد  است و  باقر

دریــای  ســخای  او  نــدارد  اول

صــحرای ولای او نــدارد آخــر

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=629

پنجمین نــور امــامت 

حــامل عــلم نـبی را صـلوات

چهـارمین پور ولی را صــلوات

پنجمین نــور امــامت  باقــــر

هـفتمین مـهر جـلی را صـلوات

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=628

پیامک و دوبیتی شهادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام سجاد علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام صادق علیه السلام
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات