مجموعه احادیث و روایات درباره ارث و میراث

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

در میان متن حدیث , عبارت را جستجو کن.
                    

تعداد بازدید این مطلب : 2,743,761                                 تعداد احادیث یافت شده : 9
رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

هر کس با وصيتي بميرد بر راه و سنتي (از سنن پيامبر) مرده، بر پرهيزگاري و شهادتي مرده و آمرزيده مرده است.

من مات علي وصية مات علي سبيل و سنة، و مات علي تقي وشهادة، و مات مغفورا له.

کنز العمال، حدیث 46050

https://janat1.ir/hadith/?SN=2507

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

مسلماني که مالي دارد و مي خواهد در آن وصيت کند، حق ندارد دو شب را سپري کند مگر اين که وصيتش نوشته شده نزد او باشد.

ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مکتوبة عنده.

کنز العمال، حدیث 46052

https://janat1.ir/hadith/?SN=2512

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

هر کس وصيت کند و (در وصيت خود) ستم نکند و به (وارث) زيان وارد نياورد، مانند کسي است که آن (مال مورد وصيت) را در زمان حيات خود صدقه داده باشد.

من أوصي و لم يحف و لم يضار کان کمن تصدق به في حياته.

الکافي، جلد 7، صفحه 62

https://janat1.ir/hadith/?SN=2504

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

محروم کسي است که از وصيت کردن محروم شود.

المحروم من حرم الوصية.

کنز العمال، حدیث 46051

https://janat1.ir/hadith/?SN=2510

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

هرکس ديگري را بکشد، ارث نمي برد. اگر چه مقتول وارثي جز قاتل نداشته باشد و اگرچه (مقتول) فرزند او يا پدرش باشد.

من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يکن له وارث غيره، وإن کان ولده أو والده.

کنز العمال، حدیث 30432

https://janat1.ir/hadith/?SN=2511

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

ضرر زدن به (وارث) در وصيت از گناهان کبيره است.

الإضرار في الوصية من الکبائر.

کنز العمال، حدیث 46069

https://janat1.ir/hadith/?SN=2506

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

خداي متعال يک سوم اموال شما را در هنگام وفاتتان به شما صدقه داده است تا بدين وسيله بر اعمال شما بيفزايد.

إن الله تعالي تصدق عليکم عند وفاتکم بثلث أموالکم زيادة لکم في أعمالکم.

کنز العمال، حدیث 46064

https://janat1.ir/hadith/?SN=2508

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

هر کس وصيت کند و (در وصيت خود) ستم نکند و به (وارث) زيان وارد نياورد، مانند کسي است که آن (مال مورد وصيت) را در زمان حيات خود صدقه داده باشد.

من أوصي و لم يحف و لم يضار کان کمن تصدق به في حياته.

الکافي، جلد 7، صفحه 62

https://janat1.ir/hadith/?SN=2505

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

زنازاده نه ارث مي برد و نه کسي از او ارث مي برد.

ولد زنالايرث ولا يورث.

کنز العمال، حدیث 30447

https://janat1.ir/hadith/?SN=2509

از

سرفصل اصلیتقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات