حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

در میان متن حدیث , عبارت را جستجو کن.
                    

تعداد بازدید این مطلب : 7                                 تعداد احادیث یافت شده : 3
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

نظرات گوناگون را در برابر هم قرار دهید، تا آنچه صواب است به دست آید و اندیشه‌ها را همانند به هم زدن مشک برای گرفتن کره به هم زنید تا آرای صحیح و استوار حاصل آید.

إضرِبُوا بَعضَ الرَّأیِ ببَعضٍ یَتَولَّدُ مِنهُ الصَّوابُ, وامخَضُوا الرَّأیَ مَخْضَ السِّقاءِ یُنتِج سَدیدَ الآراءِ.

Keep different ideas together in order to catch the truth and agitate thoughts like agitating musk for butter in order to bring about the true and firm thoughts.

شرح غرر الحکم،‌ جلد 2،‌ صفحه 266

https://janat1.ir/hadith/?SN=2327

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :

نخستین چیزی که خداوند روز قیامت دربارۀ آن داوری میکند، خون (مردم) است.

أوَّلُ ما یَحْکُمُ اللهُ فیهِ یَومَ القِیامَةِ الدِّماءُ.

The first thing that will be questioned on the day of Judgment is (people`s) blood.

کافی، جلد 7، صفحه 271

https://janat1.ir/hadith/?SN=8009

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

آنکه مبتلا به قضاوت شد، باید با مردم در اشاره، نگاه و نشستن یکسان برخورد کند

مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضاءِ فَلْیُواسِ بَیْنَهُم فی الإشارَةِ وَفی النَّظَرِ وَفی الْمَجْلِسِ

Who is in charge of judgment must maintain impartiality in pointing to and looking at the plaintiff and the defendant and also in the seats assigned to them.

کافی، جلد 7، صفحه 413

https://janat1.ir/hadith/?SN=2641

از

سرفصل اصلیتقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات