حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

در میان متن حدیث , عبارت را جستجو کن.
                    

تعداد بازدید این مطلب : 4                                 تعداد احادیث یافت شده : 99
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

برترين (مرتبه) دين كوتاه كردن آرزو است، و برترين عبادت اخلاص عمل.

افضل الدّين قصر الامل و افضل العبادة اخلاص العمل.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3593

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

به راستى كه زيانكارترين مردمان در معامله و نوميدترين‏شان در تلاش و كوشش، كسى است كه تن خويش را در راه به دست آوردن آرزوهاى خود فرسوده كرده، ولى مقدّرات در رسيدن به خواسته‏اش او را يارى نكرده، از دنيا با حسرتهاى خود بيرون رفته و در خانه آخرت با وبالهاى آن گام نهاده است.

انّ اخسر النّاس صفقّة و اخيبهم سعيا، رجل اخلق بدنه فى طلب آماله و لم تساعده المقادير على ارادته، فخرج من الدّنيا بحسراته و قدم على الآخرة بتبعاته.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3594

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

به راستى كه خداى سبحان مبغوض دارد آنها را كه آرزوشان طولانى و بد عمل هستند.

انّ اللَّه سبحانه ليبغض الطّويل الامل السّیء العمل.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3595

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

طولانیترين مردم در آرزو بدترين آنها در عمل هستند.

اطول النّاس املا اسوءهم عملا.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3596

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

دروغ‏ترين چيزها آرزو است.

اكذب شي‏ء الامل.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3597

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

كجا فريب میدهد شما را آرزوهاى دروغ.

اين تخدعكم كواذب الآمال.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3598

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

دورترين چيزها آرزو است.

أبعد شي‏ء الامل.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3599

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

بپرهيز از آرزوى دور و دراز كه چه بسا فريب خورده‏اى كه به آرزوى دراز خويش مفتون گشته و كار خود را تباه كرده و مرگش سر رسيده، كه نه به آرزويش رسيده و نه آنچه را از دست داده تدارك كرده است.

ايّاك و طول الامل فكم من مغرور افتتن بطول امه، و افسد عمله و قطع اجله، فلا امله ادرك و لا ما فاته استدرك.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3600

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

بپرهيز از تكيه كردن بر آرزوها كه اين كار، شيوه بیخردان است.

ايّاك و الثّقة بالآمال فانّها من‏ شيم الحمقى.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3601

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

آرزو را دروغ بدان و بدان تكيه مكن، كه به راستى آرزو فريب است و آرزومند بدان، فريب خورده است.

اكذب الامل و لا تثق به، فانّه غرور و صاحبه مغرور.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3602

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

پرهيز كنيد از آرزوى شكست خورده و مغلوب، و نعمت ربوده شده.

احذروا الامل المغلوب و النّعيم المسلوب.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3603

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

بپرهيزيد از آرزوى باطل، چه بسا مردمى كه به استقبال روزى رفته‏اند كه آن را به پايان نبرده‏اند، و چه بسا كسى كه در آغاز شب مورد غبطه ديگران بوده ولى در پايان شب (از دنيا رفته و) سوگوارانش بر او گريسته‏اند.

اتّقوا باطل الأمل فربّ مستقبل يوم ليس بمستدبره، و مغبوط فى اوّل ليلة قامت بواكيه في آخره.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3604

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

بپرهيزيد از فريب آرزوها كه بسا آرزومند روزى كه آن روز را در نيابد، و سازنده ساختمانى كه در آن سكونت نكند، و گرد آورنده مالى كه آن را نخورد، و شايد آن مال را از راه باطلى گرد آورده، و (يا) از طريق حقّى كه آن را نداده، و به صورت حرام به آن مال رسيده و گناه و وبال آن را به دوش كشيده است.

اتّقوا خداع الآمال فكم من مؤمّل يوم لم يدركه، و بانى بناء لم يسكنه، و جامع مال لم يأكله، و لعلّه من باطل جمعه و من حقّ منعه، اصابه حراما و احتمل به اثاما.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3605

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

آدم ناتوان بر آرزوى خود تكيه كند، و در عمل كوتاهى كند.

الجاهل يعتمد على امله و يقصّر فى عمله.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3606

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

آرزو پيوسته در حال تكذيب و دروغ پردازى است، و درازى زندگانى براى آدمى آزار دهنده است.

الامل ابدا فى تكذيب، و طول الحياة للمرء تعذيب.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3607

از

سرفصل اصلیتقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات