حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

در میان متن حدیث , عبارت را جستجو کن.
                    

تعداد بازدید این مطلب : 3                                 تعداد احادیث یافت شده : 8
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

آزار كردن خشم به بار آرد.

الاذى يجلب القلى.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3449

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

مؤمن كسى است كه آزار مردم را تحمّل كند، ولى هيچ كس از او آزارى نبيند.

المؤمن من تحمّل اذى النّاس و لا يتاذّى احد به.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3450

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

برترين شرافتها خوددارى از آزار ديگران و بذل احسان به آنهاست.

افضل الشّرف كفّ الاذى و بذل الاحسان.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3451

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

شيوه انسانهاى بد، آزار كردن رفيقان است.

عادة الاشرار اذيّة الرّفاق.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3452

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

شيوه افراد پست و نادان بیتجربه، آزار كريمان و آزادگان است.

عادة اللّئام و الاغمار اذيّة الكرام و الاحرار.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3453

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

كسى كه از آزار ديگران خوددارى كند هيچ كس با او دشمنى نكند.

من كفّ اذاه لم يعانده أحد.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3454

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

از نشانه‏هاى خير و خوبى، خود دارى كردن از آزار ديگران است.

من امارات الخير الكفّ عن الاذى.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3455

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :

جلوگيرى كردن تو از آزار ديگران، دلهاى دشمنانت را براى تو اصلاح و شايسته كند. (و در نتيجه دشمنیها تبديل به دوستى گردد)

منع اذاك يصلح لك قلوب عداك.

غرر الحکم حدیث شماره

https://janat1.ir/hadith/?SN=3456

از

سرفصل اصلیتقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات