بانک اشعار دوبیتی اهل بیت علیهم السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

مادر...امّ البنین

مادر...امّ البنین(س)...سرت سلامت...

دیدن رویش افتاده قیامت...

همه شیران تو غلتیده در خون...

اشک و خون هم شده دیگر غذایت...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2611

خاتون اسیر

عمّه زینب(س) ما به دنیائیم اسیر...

جان زهرا (س) گوش دلهامان بگیر...

در بیابان گنه، دل، گم شده...

تو بکن پیداش... خاتون اسیر...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2610

سینه ی سینایی

خون دل او ز دیده بیرون می ریخت...

از سینه ی سینایی تو خون می ریخت...

تنها نه که از دیده ی او خون می ریخت،...

جان علی(ع) از دو دیده بیرون می ریخت...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2609

1

مدح مولا

عاشق و شیدایی مولا شدم...

از صفای عشق او والا شدم...

من برای روی چون شمس علی(ع)،...

دیرهنگامیست مولانا شدم...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2608

دستم گیر...

رسوای جهانم ز غمت... دستم گیر...

از لطف و صفا و کرمت ... دستم گیر...

یا ضامن آهو نه کم از آهویم...

دل لک زده بهر حرمت... دستم گیر...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2607

محرّم

محرّم دیده ی بیدار عشق است...

محرّم لحظه ی دیدار عشق است...

محرّم ماه سرهای به نیزه...

حسین(ع) بی سرش سردار عشق است...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2606

محرم

خوشا آن که دلی بی باک دارد...

خوشا آن دل که عشقی پاک دارد...

خوشا رویی که در این ماه خونین،...

دو چشمی دائماً نمناک دارد...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2605

بامیه

ماه مهمانی و من بیتاب و مست...

ساعتی پیش از اذان قاشق به دست...

با همه این حرفها الطاف او،...

بامیه در بامیه در بامیه ست...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2604

مدح علی اکبر(ع)

تن پر هیبتی داری که در قیمت نمی گنجد...

دل پر جرأتی داری که در قیمت نمی گنجد...

چراغ چشم لیلا(س)یی ، محمّد(ص)  سیرت و صورت...

قیامت قامتی داری که در قیمت نمی گنجد...

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2603

حقیقتاً که مردی..

معنی برادری و مردی... عبّاس

آئینه ی عشق و حق نوردی... عبّاس

با آبی و بی طفل برادر ، تشنه

حقّا و حقیقتاً که مردی... عبّاس

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2602

جمعه و انتظار

عمریست که چشمان دلم بر گل قالیست

افسوس نمی آیی و چه جای تو خالیست

دیریست که هر جمعه دلم منتظر توست

ای مرد بیا بی تو جهان حال به حالیست

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2601

تو چلچراغ وفایی

معادن علوی کرامتی و سخا

تو چلچراغ وفایی و معدن صفا

برس به داد دل ما جواد فاطمه

بگیر دست دل ما به حرمت رضا

 

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2600

متجلّی صداقت و صفا

صاد نامت ، متجلّی صداقت و صفاست

آی نامت به یقین آینه ی مهر و وفاست

دال آن : دیده ی بیدار علی در شبهاست

قاف آن: قافیه ی مثنوی کرب و بلاست

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2599

قله قاف همه دانشها

بای نامت به همه کلّ جهان می ارزد

آی نامت به ایادی زمان می ارزد

قاف آن قلّه ی قاف همه ی دانش هاست

رای آن: رأس حسین است، همان می ارزد

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2598

اثر از سجده

سین نامت اثر از سجده و سجّاده ی تو

جیم آن : جمله ی هستیست دل آباده ی تو

آی اسمت خبر از مادر ایرانی توست

دال آن نیز دعائیست به دلداده ی تو

ارسالی توسط : زهرا فروغی

https://janat1.ir/poem/id=2597

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات