دوبیتی های زیبا به مناسبت ماه مبارک شعبان

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 98779                                 تعداد اشعار این بخش : 10

سه نور آمد به عالم

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

معطر هر سه از عطر گـل یـاس

ســـه نــور تـابـنـاک آسمــانـــی

حسین بن علی ، سجاد و عباس

محسن بلنج

میلاد حسین بن علی بن الحسین

خدا امشب ولیّش را ولی داد

جمالی منجلی نوری جلی داد

حسین بن علی چشم تو روشن

که امشب بر تو ذات حق علی داد

شب وجد امـام عالـمین است

که میلاد علی بن الحسین است

محسن بلنج

شعبان

شعبان که همه سُرور و مهر است و صفا

باغی است ز گلهای الهی وَلا

هم عطر حسین دارد و عباس  و علیِ

هم عطر علی اکبر  و موعود خدا

پروانه غریبی

گل پنج تن

شعبان که همه گلاب و عطر و خُتن است

خوشبو و معطر به گل پنج تن است

عطری زِ ابالفضل و حسین و سجاد

هم یاس علی اکبر ع و هم نرگسِ ابن الحسن است

پروانه غریبی

سلام ای ماه شعبان

دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد

به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد

سلام ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر

که از مهرت ظهور حضرت قائم مسلّم شد

پروانه غریبی

ماه خوبان

ماه خوبان ماه شعـــــــــــبان میرسد  

موسم گل های بســتان میرسد

شاخ طوبی سر زد از خلـــــــــد برین  

مژده اینک ماه غفـــــران میرسد

پروانه غریبی

ماه شعبان است

مــــــــهر تابان سر به زیر افکنده است   

چون که خورشــــــیدی دگر تابیده است

ماه شعبان است و دل ها غـــــرق نور         

در جــــــــهان شور و ســرور افتاده است

پروانه غریبی

يك ماه و سه خورشيد

شعبان  شــد و پیک عشق از راه آمد 

عطـــــر نفــس بقــــــــــــــية الله آمد 

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حســـــين 

يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

محسن بلنج

شعبان ماه سرور

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است

تابان ز وجود جلوه ی چهار تن است

هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین

هم مولد پاک حجت بن الحسن است

محسن بلنج

رجــب شعبـــان رمضان

رجــب یعنی اشک تــوبه در قنــوت

خوانـدنش با نــــام غفـــار الذنــوب

شعبـــان یعنی چشمها هم در رکـوع

شرمگیــن از نـــام ستـــار العیــوب

رمضان یعنی سر سجود و دل سجود

ذکــــر یارب یارب از عمـــق وجــود

محسن بلنج

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات