دوبیتی های زیبا به مناسبت ماه مبارک شعبان

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 141211                                 تعداد اشعار این بخش : 10

سه نور آمد به عالم

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

معطر هر سه از عطر گـل یـاس

ســـه نــور تـابـنـاک آسمــانـــی

حسین بن علی ، سجاد و عباس

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=811

میلاد حسین بن علی بن الحسین

خدا امشب ولیّش را ولی داد

جمالی منجلی نوری جلی داد

حسین بن علی چشم تو روشن

که امشب بر تو ذات حق علی داد

شب وجد امـام عالـمین است

که میلاد علی بن الحسین است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=796

شعبان

شعبان که همه سُرور و مهر است و صفا

باغی است ز گلهای الهی وَلا

هم عطر حسین دارد و عباس  و علیِ

هم عطر علی اکبر  و موعود خدا

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=795

گل پنج تن

شعبان که همه گلاب و عطر و خُتن است

خوشبو و معطر به گل پنج تن است

عطری زِ ابالفضل و حسین و سجاد

هم یاس علی اکبر ع و هم نرگسِ ابن الحسن است

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=794

سلام ای ماه شعبان

دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد

به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد

سلام ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر

که از مهرت ظهور حضرت قائم مسلّم شد

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=793

ماه خوبان

ماه خوبان ماه شعـــــــــــبان میرسد  

موسم گل های بســتان میرسد

شاخ طوبی سر زد از خلـــــــــد برین  

مژده اینک ماه غفـــــران میرسد

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=790

ماه شعبان است

مــــــــهر تابان سر به زیر افکنده است   

چون که خورشــــــیدی دگر تابیده است

ماه شعبان است و دل ها غـــــرق نور         

در جــــــــهان شور و ســرور افتاده است

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=789

يك ماه و سه خورشيد

شعبان  شــد و پیک عشق از راه آمد 

عطـــــر نفــس بقــــــــــــــية الله آمد 

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حســـــين 

يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=784

شعبان ماه سرور

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است

تابان ز وجود جلوه ی چهار تن است

هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین

هم مولد پاک حجت بن الحسن است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=781

رجــب شعبـــان رمضان

رجــب یعنی اشک تــوبه در قنــوت

خوانـدنش با نــــام غفـــار الذنــوب

شعبـــان یعنی چشمها هم در رکـوع

شرمگیــن از نـــام ستـــار العیــوب

رمضان یعنی سر سجود و دل سجود

ذکــــر یارب یارب از عمـــق وجــود

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=571

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات