پیامک و اشعار دوبیتی لعن و برائت از دشمنان اهل بیت

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 116409                                 تعداد اشعار این بخش : 12

لعنت حق بر تو باد 

ابن ملجم ،ابن ملجم لعنت حق بر تو باد 

چون نمودی قلب شیطان شاد شاد

سرور ما مهربان بود با یتیمان ای عدو 

از چه کردی خون ،دل ما از غم هجران او 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=983

نماز بی ولایت آب بازیست 

عبادت بی ولایت حقه بازیست  

اساس مسجدش بت خانه سازیست

چرا ناصبی نمی خواهد بداند  

نماز بی ولایت آب بازیست 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=982

بر دومی لعنت

هرکه از شدت دوران طلبد راه نجات

هر که خواهد که خدایش دهد اعلا درجات

ذکر مخصوص به خود دارد و آن ذکر است:

بر دومی لعنت و بر آل محمد صلوات

شیخ سعیدی

https://janat1.ir/poem/id=981

علی را گر نداری بی نمازی

اگر گیری وضو با آب زم زم

اگر سجاده گردد عرش اعظم

مبادا بر نماز خود بنازی

علی را گر نداری بی نمازی

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=980

مهر برائت

فرمود رضا بغض ثانی راه کمال است

زیرا که ثانی دشمن حی متعال است

تا مهر برائت نخورد برگ عبوری

رفتن به بهشتی که خداگفته محال است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=979

نـان و نمـک علی

هر کس که بجز علی امامش باشد

باطل همه صـوم و صـلاتش باشد

هرکس نمک خورد و نمکدان بشکست

نـان و نمـک علی حرامش باشد

شیخ سعیدی

https://janat1.ir/poem/id=978

حب علی و بغض ثانی

با هر تپشی که در دل آگاه است

یک لعنت بر دومی عدو الله است

حب علی و بغض ثانی راه نجات

هرکس جُزین ره برود گمراه است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=977

لعن سه خصم فاطمه

نام علی مرتضی ذکر مدام ماست

لعن سه خصم فاطمه در مرام ماست

ما را محبت علی و آل او بس است

دشمن برو بمیر که حیدر امام ماست

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=976

لعنت برآنکه آمده وبی حیا شده

ای که فقط مقام تو خیر النسا شده

لعنت برآنکه منکر صدق شما شده

جایی که انبیا همگی سائلند وبس

لعنت برآنکه آمده وبی حیا شده

شیخ سعیدی

https://janat1.ir/poem/id=975

این قوم لعین مرامشان نامردی است

توهین به عمار ِ یاسر ، با معنی است

امروز برای شیعیان کاملا معلوم شد

از بابت چه ,مزار زهرا مخفی است

شیخ سعیدی

https://janat1.ir/poem/id=974

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات