پیامک و اشعار دوبیتی لعن و برائت از دشمنان اهل بیت

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 100054                                 تعداد اشعار این بخش : 12

لعنت حق بر تو باد 

ابن ملجم ،ابن ملجم لعنت حق بر تو باد 

چون نمودی قلب شیطان شاد شاد

سرور ما مهربان بود با یتیمان ای عدو 

از چه کردی خون ،دل ما از غم هجران او 

محسن بلنج

نماز بی ولایت آب بازیست 

عبادت بی ولایت حقه بازیست  

اساس مسجدش بت خانه سازیست

چرا ناصبی نمی خواهد بداند  

نماز بی ولایت آب بازیست 

محسن بلنج

بر دومی لعنت

هرکه از شدت دوران طلبد راه نجات

هر که خواهد که خدایش دهد اعلا درجات

ذکر مخصوص به خود دارد و آن ذکر است:

بر دومی لعنت و بر آل محمد صلوات

شیخ سعیدی

علی را گر نداری بی نمازی

اگر گیری وضو با آب زم زم

اگر سجاده گردد عرش اعظم

مبادا بر نماز خود بنازی

علی را گر نداری بی نمازی

محسن بلنج

مهر برائت

فرمود رضا بغض ثانی راه کمال است

زیرا که ثانی دشمن حی متعال است

تا مهر برائت نخورد برگ عبوری

رفتن به بهشتی که خداگفته محال است

محسن بلنج

نـان و نمـک علی

هر کس که بجز علی امامش باشد

باطل همه صـوم و صـلاتش باشد

هرکس نمک خورد و نمکدان بشکست

نـان و نمـک علی حرامش باشد

شیخ سعیدی

حب علی و بغض ثانی

با هر تپشی که در دل آگاه است

یک لعنت بر دومی عدو الله است

حب علی و بغض ثانی راه نجات

هرکس جُزین ره برود گمراه است

محسن بلنج

لعن سه خصم فاطمه

نام علی مرتضی ذکر مدام ماست

لعن سه خصم فاطمه در مرام ماست

ما را محبت علی و آل او بس است

دشمن برو بمیر که حیدر امام ماست

محسن بلنج

لعنت برآنکه آمده وبی حیا شده

ای که فقط مقام تو خیر النسا شده

لعنت برآنکه منکر صدق شما شده

جایی که انبیا همگی سائلند وبس

لعنت برآنکه آمده وبی حیا شده

شیخ سعیدی

این قوم لعین مرامشان نامردی است

توهین به عمار ِ یاسر ، با معنی است

امروز برای شیعیان کاملا معلوم شد

از بابت چه ,مزار زهرا مخفی است

شیخ سعیدی

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات