اشعار دوبیتی هشتم شوال سالروز تخریب قبور بقیع

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 104233                                 تعداد اشعار این بخش : 17

تخریب کرده اند بارگاهتان

تخریب کرده اند حرم و بارگاهتان

آنها که زنده اند به لطف نگاهتان

بر روی مهربانیتان چشم بسته اند

با خود نگفته اند چه بوده گناهتان

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1112

خاک غریب

عالمی باز پر از ظلم و ضلالت شده 

قصه ی خانه خرابی تو عادت شده 

از همین خاک غریبی که شده سهم شما

بغض شیعه ست که مملوی شکایت شده 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1111

گریه های فاطمه

آنجا که بغض سینه گلو گیر می شود

حتی جوان ز غربت آن پیر می شود

خاکش همیشه سرخ و هوایش غباری است

از گریه های فاطمه آیینه کاری است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1110

قبور خراب

گرد و غبار غم زده خیمه به سینه ام

من زائر قبور خراب مدینه ام

آنجا که گریه ها همه خاموش و بی صداست

هرکس بمیرد از غم آن سرزمین رواست

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1109

حجاب و بقعه ندارد

حجاب و بقعه ندارد از آن جهت این خاک

که با خدای خود اندر عـبادت اسـت بقیع

قسـم بـه کعبـه و بـر تـربـت نـبی ســوگنـد

حریم حرمت و معنای غـربت اسـت بقیع

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1108

زمیـن مـاتـم

حـجـاز کـوی مجـاز و حقیـقت اسـت بقیع

سواد و سرمۀ چشم بصیرت اسـت بقیع

اگر چـه کربُبـلا سـرزمین کـرب و بلاسـت

زمیـن مـاتـم و کـوی مصیـبت اسـت بقیع

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1107

مزار خاكیّ

نه حرم، نه رواق، نه گنبد

نه ضریح و نه صحن و گلدسته

هست آنجا مزار خاكیّ

چار مرد غریب و دل خسته

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1106

خاك آنجا همیشه دلگیر

گفت رفتم به سرزمینی كه

عطر اندوه و بغض و ماتم داشت

خاك آنجا همیشه دلگیر و

آسمانش همیشه شبنم داشت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1105

باید حرم درست کنند

باید اینجا حرم درست کنند

چار تا مثل هم درست کتتد

با امام حسن سزاوار است

چند باب الکرم درست کنند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1104

گریه های امام سجاد

این زمین یك زمین ساده كه نیست

این زمین خاك غربت آباد است

این زمیـــن دلشكستــه داغِ

گــریه های امام سجــاد است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1103

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات