پیامک و دوبیتی ولادت امام محمد باقر علیه السلام


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

تعداد بازدید این مطلب : 48886                                 تعداد اشعار این بخش : 20

فرزند امیرالمومنین می آید

امشب گل سرخ باغ دین می آید

فرزند امیرالمومنین می آید

تبریک که ماه برج حکمت باقر

در خانه زین العابدین می آید

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=695

امشب شب پیدایش بحرالعلوم

جــولان جشن پنجمین مولاست امشب

عیـــد علــوم كـــل ما فیهــاست امشب

امشــب شب پیدایش بحر العلوم است

اكنده از شور و شعف، قلب عموم است

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=694

آمد به جهان امام باقر

ســاغر زده ام ز جام باقر

بشکفتــه لبــم به نــام باقر

چشم همه روشن ز جمالش

آمد به جهــــان امام باقر

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=692

شــام ولادت امــام باقر

مــاییم وعنـــایت امــــام باقر

الطــاف و کـــرامت امـــام باقر

یا رب چه شود گناه ما رابخشی

در شـــام ولادت امــــام باقر

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=691

 هنگام شور وشادی آل محمد آمده

امشب چراغانی بود یکسر زمین  وآسمان

گویا که ماه دیگری تابیده در کون ومکان

بانگ طرب از درگه خلاق وسرمد آمده

 هنگــام شــور وشــادی آل محمد آمده

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=690

هلال ماه رجب است

هلال ماه رجب است ، حضرت باقر آمد

مژده دهید ای شیعیان ، فخر مفاخر آمد

استـــاد دانشگاه دین مظهــر ایمان آمد

زاده زین العــابدین محبوب یزدان آمد

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=689

میلاد امام پنجمین ؛ محمد است

مـــاه هم در آسمان نورش ز نور باقر است

شمس هم در کهکشان خندان ز روی باقر است

آیت حــق در زمین و آسمان جلوه گر است

روز میــلاد امـــام پنجمین ؛ محمد است

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=688

امام پنجمين کن نگاهي

به عشق تو سرشته حق گِل ما

ز ميلادت بود شادان دل ما

امام پنجمين کن با نگاهي

ز لطف خود، تو حل مشکل ما

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=687

پنجم گل گلخانه ي زهرا وا شد

امـروز بهار عاشقان احیا شد

الفــاظ محبت و وفا معنا شد

با آمـــدن امام بــاقر به جهان

پنجم گل گلخانه ي زهرا وا شد

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=686

امام باقر ز فلک می آید

از عرش و سما ندای حق می آید

جبریل امین با دو ملک می آید

در ارض و سما پیچیده بوی گلشن

چون امام باقر ز فلک می آید

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=685

پیامک و دوبیتی شهادت امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام محمد باقر علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام سجاد علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام صادق علیه السلام

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 186 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت