پیامک و دوبیتی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 102921                                 تعداد اشعار این بخش : 19

عزای عسکری

شیعیان بر سر زنید، شد عزای دیگری

کشته ی زهر جفا شد امام عسکری

از جفای معتمد، پر زخون دل ها شده

در عزای عسکری، سامره غوغا شده

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1833

امام شیعه

ای یازدهم امام شیعه

ای مفتخر از تو نامِ شیعه

بر سامره و حریمِ پاکت

بر مهدی تو سلامِ شیعه

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1832

خاک غم بر سر کنم

در عزای امام عسکری آید زنای اهل دل

صد فغان همراه با شور و نوا یابن الحسن

آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم

خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یابن الحسن

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1831

شررهای غم تو

ای در جگـر شیعه شررهای غم تو

ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو

با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو

خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1830

ای جگرت سـوخته

آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی

دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی

جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی

شد کار محبـان زغمت مرثیه‌خـوانی

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1829

یاد امام عسکری

فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند

دیده را یاد امام عسکری دریا کند

ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود

خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1828

ماتمت شد کربلا

مثل اجدات شدی مسموم از زهر جفا

شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی

شهر سر من را در ماتمت شد کربلا

مهدیت پوشیده بر تن جامه ی نیلوفری

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1827

ببار ای اشک

امـام عسکـری گردیده مسموم

به شهر سامره جان داده مظلوم

به عالم شرح مظلومیت او

زعمر کوتهش گردیده معلوم

ببار ای اشک امشب درعـزایش

که رفت از این جهان با قلب مغموم

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1826

عزای عسکری

عسکری مسموم شد از زهر بیداد و ستم

کز غمش سوزد دل اهل ولا یا بن الحسن

در عزای عسکری آید زنای اهل دل

صد فغان همراه با شور ونوا یابن الحسن

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1825

گرد مصیبت

داغ امام عسکری دلها شکسته

درماتم بابای خود مهدی نشسته

گرد مصیبت چهره ی عالم گرفته

زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1824

پیامک و دوبیتی ولادت امام حسن عسکری علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام حسن عسکری علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام هادی علیه السلام

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات