پیامک و دوبیتی شهادت حضرت محمد صلی الله علیه واله

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 106956                                 تعداد اشعار این بخش : 31

بیست و هشت ضربه

صدا هم در گلویم مُرده امشب

کسی روح دلم را برده امشب

صفر آمد... و بیست و هشت ضربه

به فرق شعرهایم خورده امشب

ارسالی توسط : زهرا پوراسماعیل

https://janat1.ir/poem/id=2418

دوبیتی

صفر ای کاش می مردی و تاریخ...

محمد را نمی بردی و تاریخ...

زمین خشکش زد از حیرت تو وقتی

ورق با مرگ او خوردی و تاریخ...

ارسالی توسط : زهرا پوراسماعیل

https://janat1.ir/poem/id=2417

شهادت احمد

با شهادت احمد زنده شد جهالت

ز آتش ستم سوخت گلشن عدالت

نخله دین را به تبر شکستند

ثمر بریدند و شجر شکستند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1785

تیغ سقیفه

سوگ رسول یا که غم بی‌نهایت است

یا نقشۀ شکستن رکن هدایت است

تیغ سقیفه گشته حمایل به دست خصم

او را هوای حمله به بیت ولایت است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1784

اگر نبود مسلمان نمی شدیم

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم

لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم

یا ایّها الرّسول بدون دعای تو

از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1783

جسم پیمبر

ای آسمان بگرد و دل از غصه چاک کن

خود را نهان چو جسم پیمبر به خاک کن

دستی برون ز خاک کن ای ختم انبیا

اشک غم حسین و حسن را تو پاک کن

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1782

در حضرت و امام خلاصه نمیشوی

آقا تو در کلام خلاصه نمیشوی

در حضرت و امام خلاصه نمیشوی

ای یاکریم خسته چه کردند با پرت

این زهر پر شراره چه آورده بر سرت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1780

روز عزای پیمبر

گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین

اشک عزا به دیده زهرای اطهر است

گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر

دیدم که روز ، روز عزای پیمبر است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1779

قامت حیدر خمیده

باور کنید قامت حیدر خمیده است

رنگ از عذار حضرت زهرا پریده است

باور کنید بغض حسن مانده در گلو

خونِ ‌دل حسین به صورت چکیده است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1778

ختم رُسُل

ختم رُسُل به سوی جنان میکند سفر

جان جهانیان ز جهان میکند سفر

ریزید خون ز دیده که در آخر صفر

کز پیکر وجود ، روان میکند سفر

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=1777

پیامک و دوبیتی ولادت حضرت محمد صلی الله علیه واله
پیامک و دوبیتی مدح حضرت محمد صلی الله علیه واله

پیامک و دوبیتی شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات