پیامک و دوبیتی شهادت امام جواد علیه السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 105644                                 تعداد اشعار این بخش : 11

دلخسته و بی شکیب بودن سخت است

دلخسته و بی شکیب بودن سخت است

هم صحبت نانجیب بودن سخت است

هر مرد غریب مأمنش خانه اوست

در خانه خود غریب بودن سخت است

 

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=1199

به زمین خوردی

به زمین خوردی و آهت دل ما را سوزاند

جگرت سوخت و این؛ قلب رضا را سوزاند

پشت این حجره در بسته چه گفتی تو مگر

که صدای تو مناجات و دعا را سوزاند

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=214

پسر فاطمه انگار ز پا افتاده

همسری که همه ی دار و ندار مرد است

حال بر جان جواد ابن رضا افتاده

وسط حجره ی غربت زده ی دلتنگی

پسر فاطمه انگار ز پا افتاده

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=213

جرعه غم

خيري كه ز آشنا نديده اين مرد

اي كاش غريبه اي به دادش برسد

آهسته خبر كنيد بابايش را

تا لحظه ي آخر جوادش برسد

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=212

دور برش خندیدند

عده ای بی سر و پا دور و برش خندیدند

پاسخ ناله و سوز و جگرش خندیدند

مادری بود و جوان مرگ شد و آخر کار

همچنان فاطمه بر چشم ترش خندیدند

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=211

از صداي نفس نفس زدنت

از صداي نفس نفس زدنت

همسر ِ تو چقدر شاكي بود

شده پيراهن ِ تنت تازه

مثل آن چادري كه خاكي بود

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=210

رمق نمانده دگر

رمق نمانده دگر در تنی که من دارم

زجور همسر نا ایمنی که من دارم

برای مرد بود خانه مأمنش لیکن

نه جای امن بود مسکنی که من دارم

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=209

سیه پوش غم تو

سیه پوش غم تو جان و تن شد

زداغت هر دلی غرق محن شد

بمیرم قاتلت شد همسر تو

غریبی توهم مثل حسن شد

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=208

ناله واجگرنزن اینقدر

ناله وا جگر نزن اینقدر

جگرت را شرر نزن اینقدر

با صدای نفس نفس زدنت

پشت در بال و پر نزن اینقدر

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=207

خواهر نداشتم

خواهر نداشتم که پرستاری ام کند

مادر نداشتم که مرا یاری ام کند

این بي كسي خلاصه به بی مادری نشد

بابا نبود رفع گرفتاری ام کند

پروانه غریبی

https://janat1.ir/poem/id=206

پیامک و دوبیتی ولادت امام جواد علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام جواد علیه السلام
پیامک و دوبیتی شهادت امام رضا صلوات الله علیه
پیامک و دوبیتی شهادت امام هادی علیه السلام
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات