دوبیتی های زیبا به مناسبت ماه مبارک رجب

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 102160                                 تعداد اشعار این بخش : 12

ولادت دو محمد، ولادت دو علی

هلال ماه رجب! ناز کن به ماه تمام

ز یازده مه دیگر تو را سلام سلام

سلام بر تو که در دامن تو می‌تابد

فروغ حسن خدا از جمال چار امام

ولادت دو محمــد، ولادت دو علی

کدام ماه، چنینش سعادت است و مقام؟

محسن بلنج

هلال مـــاه رجـــب شد

بیا که مژده رحمت رسید و خواند سروش

ســرود تهنیت خســرو خجستـــه نسب

هلال مـــاه رجـــب شد چــو از افق پیدا

در آمــد آن مَه من با هــزار وجد و طرب

ز بـرج علـم، درخشــان ستــاره‌ ای بدمید

که مِهرو م

محسن بلنج

آماده بساط طرب است

دوستان مــژده که آماده بساط طرب است

طرب ماست که خالی ز ملال و تعب است

هر کجا خلقت پاک است بشر یا که ملک

همه در وجد و سرورند که ماه رجب است

محسن بلنج

هنگــامه غفــران الهی

گل آرید و گل ریزید ماه رجب آمد

انگار که بر باده خورانش طرب آمد

گــل بویید و گل جویید که باز هم

هنگــامه غفــران الهی رجـب آمد

محسن بلنج

شد رخش از کعبه ظاهر

زان سبب مــاه رجــب مــاه خـداست

که اندر آن میلاد شـــاه لافتــی ست

شد رخش از کعبه ظاهر، عقــل گفت:

چون که صد آمد نود هم پیش ماست

محسن بلنج

پرورده دست حق

در ماه رجب نور خـدا می تابد

از روی علـی نور خــدا میتابد

در خانه حق حقیقتی شد نهان

پرورده دست حق علی می آید

محسن بلنج

هنگامه راز و نیاز

رجب هنگامه راز و نیاز است

برای عاشقان فصل نماز است

رجـب درگـــاه غفـــــران الهی

برای بندگـــانش باز باز است

محسن بلنج

مـــاه ولادت عــــلی آمده

ماه رجـــب ماه هنی آمده

بعثت شیرین نبــــی آمده

شاد شو ای شیعه که چون

مـــاه ولادت عــــلی آمده

محسن بلنج

رجــب شعبـــان رمضان

رجــب یعنی اشک تــوبه در قنــوت

خوانـدنش با نــــام غفـــار الذنــوب

شعبـــان یعنی چشمها هم در رکـوع

شرمگیــن از نـــام ستـــار العیــوب

رمضان یعنی سر سجود و دل سجود

ذکــــر یارب یارب از عمـــق وجــود

محسن بلنج

رجب هنگام غفران و مناجات

رجب آمد به دلها با عید است

برای مسلمین عید سعید است

رجب هنگام غفران و مناجات

به درگاه خداوند حمید است

محسن بلنج

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات