پیامک و اشعار دوبیتی با موضوع نماز

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 99787                                 تعداد اشعار این بخش : 3

نماز بالاتر از جان

حسین بن علی را ظهر عاشورا

به مقتل ذکر جان پرور نماز است

بـــه زیر تیر باران بست قامت

کـه از جان نیز بالاتر نماز است

ارسالی توسط : کاربر8

https://janat1.ir/poem/id=2471

راهی بسوی یارست نماز

دیباچة خــرم بهـــار است نمـــاز

راهی به سوی حریم یار است نماز

در معــركة نبـــرد با استكـبــار

فــریــاد بلند روزگار است نماز

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=917

نمــاز عاشقانه

چه پـــرسی از نمــاز عاشقانه

ركوعش چون سجودش محرمانه

تب و تــاب یكی الله اكبر

نگنجـــد در نمـاز پنجگـــانه

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=916

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات