پیامک و اشعار دوبیتی با موضوع نماز

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 94876                                 تعداد اشعار این بخش : 3

نماز بالاتر از جان

حسین بن علی را ظهر عاشورا

به مقتل ذکر جان پرور نماز است

بـــه زیر تیر باران بست قامت

کـه از جان نیز بالاتر نماز است

ارسالی توسط : کاربر8

راهی بسوی یارست نماز

دیباچة خــرم بهـــار است نمـــاز

راهی به سوی حریم یار است نماز

در معــركة نبـــرد با استكـبــار

فــریــاد بلند روزگار است نماز

محسن بلنج

نمــاز عاشقانه

چه پـــرسی از نمــاز عاشقانه

ركوعش چون سجودش محرمانه

تب و تــاب یكی الله اكبر

نگنجـــد در نمـاز پنجگـــانه

محسن بلنج

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات