پیامک و دوبیتی ولادت امام حسین علیه السلام


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

تعداد بازدید این مطلب : 109591                                 تعداد اشعار این بخش : 18

ذکر حسین

حق کرده ظهور تا حسین آمده است

آیات جهاد با حسین آمده است

فطرس به امید عفو بر درگه او

با ذکر حسین، با حسین آمده است

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=824

سوم شعبان همه لطف و صفاست

در سوم شعبان که همه لطف و صفاست

میلاد پر افتخار شاه شهد است

در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور

یا موسم سوز و گریه و شور و نواست

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=815

فضا پر از بوى حسین

امشب که فضا پر است از بوى حسین

عطر گل سرخ آید از سوى حسین

اى فطرس پر سوخته احرام ببند

از بهر طواف کعبه ى روى حسین

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=814

همه جا یاد حسین است

امشب شب میلاد حسین است حسین

اندر همه جا یاد حسین است حسین

خوانند همه نـــادعلى، لیـــک على

امشب بلبش ناد حسین است حسین

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=813

یک حسین داشت خدا

وقتى که حسین یافت میلاد امروز

یزدان در لطف تازه بگشاد امروز

در عالم قدس یک حسین داشت خدا

آن را به محمد و على داد امروز

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=810

صلوات 

بر آنچه که شد هادى فطرس صلوات

خوانیم به دل شادى فطرس صلوات

میلاد حسیــن عیـد آزادى اوست

بر لحظه ى آزادى فطرس صلوات 

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=808

میلاد تو جلوه گاه ایجاد بُود

اى آنکه ترا حُسن خداداد بُود

میلاد تو جلوه گاه ایجاد بُود

ما را به نگاه لطف خود شادان کن

امروز که قلب فاطمه،شاد بُود

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=806

امام مهربان خوش آمــدی

ای دلنــواز قـاری قـــرآن خوش آمــدی

در بیت وحی با لب خندان خوش آمـدی

ای العطش، تــرانـه ی قبـل از ولادتــت

مادر فدات با لب عطشان خوش آمـدی

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=805

تکلّم عشق

امروز که بلبلان ترنم کردند

با یکدیگر از عشق تکلّم کردند

چون غنچه و گل على و زهرا از شوق

بر روى حسین خود، تبسم کردند

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=804

میلاد حسین است

آلالــه نـــو دمــیـــــده چـیـــــدن دارد

آواز فــرشتــگـــــان شنــیـــــدن دارد

میلاد حسین است و ابوالفضل و علی

یـــک مـاه و دو آفــتـــاب دیــدن دارد

محسن بلنج

http://janat1.ir/poem/id=803

پیامک و دوبیتی روز عاشورا , شهادت امام حسین علیه السلام
پیامک و دوبیتی مدح امام حسین علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام
پیامک و دوبیتی ولادت امام سجاد علیه السلام

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 186 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت