پیامک و اشعار دوبیتی ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا

آمار بازدید این صفحه : 73639 تعداد اشعار این بخش : 9


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

وصال حیدر و یارش مبارک

وصال حیدر و یارش مبارک

وصال یاس و دلدارش مبارک

زالطاف و عنایات الهی

رسیده حق به حقدارش مبارک

 

پروانه غریبی

از عرش فرشته ها اگر می آیند

از عرش فرشته ها اگر می آیند

به جشنِ دلِ پیامبر می آیند

زهراست عروس و شاه داماد علی

این دو چقدر به یکدگر می آیند!

پروانه غریبی

بر اوج محبت علی اوجی نیست

بر اوج محبت علی اوجی نیست

در بحر،بجز کرامتش موجی نیست

در کل ممالک و مذاهب به جهان

مانند علی و فاطمه زوجی نیست 

پروانه غریبی

بر حیدر و روح پر فتوحش صلوات

بر حیدر و روح پر فتوحش صلوات

بر فاطمه و تخت جلوسش صلوات

امشب شب ازدواج زهرا و علی است

بر چهره داماد و عروسش صلوات

 

پروانه غریبی

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد

جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود

میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

پروانه غریبی

امانت

امشب صدف، بر گوهری ، یک بحر گوهر می دهد

یک گوهر اما از دو عالم پر بهاتر می دهد

تبریک گو بر مصطفی جبریل از دادار شد

زهرا امانت باشد و حیدر امانت دار شد . . .

پروانه غریبی

انسان کامل

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد

کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد

مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد

انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

پروانه غریبی

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان

شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان

لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

پروانه غریبی

عروسی علی و زهرا

دیدم که به عرش شور و شوقی برپاست

برپاگر این بزم شعف ذات خداست

گفتم به خرد چه اتفاق افتاده

گفتا که عروسی علی و زهراست

پروانه غریبی.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیتقویم شیعه

حدیث روزانه

حکمت 184 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت