پیامک و اشعار دوبیتی با موضوع اذان

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 99354                                 تعداد اشعار این بخش : 2

رستگاري در نماز

بعد آن بر احمد ختم رسل هم شاهدم

بعد هم باشد علي ابن ابيطالب وليّ اللّه ما

بر سر هر معذني گويند حي بر صلاة

كه بود هر مرد و زن را رستگاري در نماز

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=915

شهادت مي دهم نَبوَد الهي جز خدا

چون كه شد وقت اذان ‍، وقت مناجات و دعا

جملگي در يك صف و در يك زمان با يك ندا

ابتدا من گويم  اَللّهم بزرگ و هست اَللّهم بزرگ 

لا اِلهَ اِلّ اَلله ، من شهادت مي دهم نَبوَد الهي جز خدا

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=914

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات