پیامک و اشعار دوبیتی با موضوع اذان

آمار بازدید این صفحه : 42278 تعداد اشعار این بخش : 2


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

رستگاري در نماز

بعد آن بر احمد ختم رسل هم شاهدم

بعد هم باشد علي ابن ابيطالب وليّ اللّه ما

بر سر هر معذني گويند حي بر صلاة

كه بود هر مرد و زن را رستگاري در نماز

محسن بلنج

شهادت مي دهم نَبوَد الهي جز خدا

چون كه شد وقت اذان ‍، وقت مناجات و دعا

جملگي در يك صف و در يك زمان با يك ندا

ابتدا من گويم  اَللّهم بزرگ و هست اَللّهم بزرگ 

لا اِلهَ اِلّ اَلله ، من شهادت مي دهم نَبوَد الهي جز خدا

محسن بلنج.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیحدیث روزانه

حکمت 302 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت