پیامک و اشعار دوبیتی با موضوع اذان

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 98013                                 تعداد اشعار این بخش : 2

رستگاري در نماز

بعد آن بر احمد ختم رسل هم شاهدم

بعد هم باشد علي ابن ابيطالب وليّ اللّه ما

بر سر هر معذني گويند حي بر صلاة

كه بود هر مرد و زن را رستگاري در نماز

محسن بلنج

شهادت مي دهم نَبوَد الهي جز خدا

چون كه شد وقت اذان ‍، وقت مناجات و دعا

جملگي در يك صف و در يك زمان با يك ندا

ابتدا من گويم  اَللّهم بزرگ و هست اَللّهم بزرگ 

لا اِلهَ اِلّ اَلله ، من شهادت مي دهم نَبوَد الهي جز خدا

محسن بلنج

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات