برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 1                                 تعداد اشعار این بخش : 1

مستجیر

مینویسم غدیر از اول
از سراج المنیر از اول
تو همان مستجار هستی و من
من همان مستجیر از اول

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=403

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات