بانک اشعار دوبیتی اهل بیت علیهم السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

تو هم با کوفه هم دستی مدینه

نمک خوردی ولی پستی مدینه

کسی بر بــازوی زهـــرا نمی زد

اگـر دستــم نمی بستی مدینه

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=46

لعنت به عدو

لعنت به عدو که روح تقوا را کشت

ایمان و کمال و عشق و معنا را کشت

باز آ و بگیــر انتقــامی سنگیــن

از آنکه ز راه ظلم زهرا را کشت

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=45

عزاخانه

رفتی تو و زینبت ز غم می سوزد

آتش ز نوایش به دلم افروزد

این خانه عزاخانه شود بار دگر

هر گاه نگاه خود به در می دوزد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=44

آفتاب را می شستند

در ظلمت شب شهاب را می شستند

آیینــه آفتــاب را می شستند

در چشمه خون چکان چشمان علی

پیمــانه نور ناب را می شستند

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=43

بین دو در

بی تو با شمع علی تا به سحر می سوزد

شمع می میرد و او بار دگر می سوزد

یک نفر مثل درختان سپیدار بلند

در خیالش همه شب بین دو در می سوزد 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=42

هجوم قوم هیزم

نگاه سرد مردم بود و آتش

صدا بین صدا گم بود و آتش

بجای تسلیت با دسته ی گل

هجوم قوم هیزم بود و آتش

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=41

ز تربتِ او کسی نشان دارد؟

دل از غم فاطمه توان دارد ، نه

و ز تربتِ او کسی نشان دارد ، نه

آن تربتِ گمگشته به بَر ، زوّاری

جز مهدی صاحب الزمان دارد ، نه

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=40

اگر عباس بود

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=39

بهارم خزان شده

من با که گویم این که بهارم خزان شده

ماهـم به خــاک تیـره غربت نهـــان شده

بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست

رفت از برم به قامت همچون کمان شده

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=38

چرا كردي عوض پيراهنت را

گرفتي از مدينه گفتنت را

دريغ از من نمودي ديدنت را

ولي با من بگو ساعت به ساعت

چرا كردي عوض پيراهنت را

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=37

الهی دانایی ده

الهی دانایی ده که در راه نیفتم

و بینایی ده که در چاه نیفتم

الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم

و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=36

محتاج بغیر خود مگردان ما را 

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج بغیر خود مگردان ما را 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=35

یارب تو کریمی

یارب تو کریمی و کریمی کرم است

عاصی ز چه رو  برون ز باغ ارم است

با گریه اگر ببخشی ام نیست کرم

با معصیتم اگر ببخشی کرم است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=34

خوش به حال آنکه ...

خوش به حال آنکه قلبش مال توست

حال و روزش هر نفس، احوال توست

خوش به حال آنکه چشمانش تویی

آرزوهایش همه و همه آمال توست

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=33

عشق

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانه ی خدا نزدیک ماست

و تنها اثاث آن ، عشق است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=32

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات