بانک اشعار دوبیتی اهل بیت علیهم السلام

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

ز تربتِ او کسی نشان دارد؟

دل از غم فاطمه توان دارد ، نه

و ز تربتِ او کسی نشان دارد ، نه

آن تربتِ گمگشته به بَر ، زوّاری

جز مهدی صاحب الزمان دارد ، نه

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=40

اگر عباس بود

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=39

بهارم خزان شده

من با که گویم این که بهارم خزان شده

ماهـم به خــاک تیـره غربت نهـــان شده

بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست

رفت از برم به قامت همچون کمان شده

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=38

چرا كردي عوض پيراهنت را

گرفتي از مدينه گفتنت را

دريغ از من نمودي ديدنت را

ولي با من بگو ساعت به ساعت

چرا كردي عوض پيراهنت را

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=37

الهی دانایی ده

الهی دانایی ده که در راه نیفتم

و بینایی ده که در چاه نیفتم

الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم

و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=36

محتاج بغیر خود مگردان ما را 

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج بغیر خود مگردان ما را 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=35

یارب تو کریمی

یارب تو کریمی و کریمی کرم است

عاصی ز چه رو  برون ز باغ ارم است

با گریه اگر ببخشی ام نیست کرم

با معصیتم اگر ببخشی کرم است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=34

خوش به حال آنکه ...

خوش به حال آنکه قلبش مال توست

حال و روزش هر نفس، احوال توست

خوش به حال آنکه چشمانش تویی

آرزوهایش همه و همه آمال توست

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=33

عشق

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانه ی خدا نزدیک ماست

و تنها اثاث آن ، عشق است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=32

صراط المستقیمی

مرامت عشق، لبخندت صمیمی

قدم هایت “صراط المستقیمی”

بگویم “یا علی” آغـاز هر کار

که “بسم الله رحمن الرحیمی”

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=31

نروم باز به جایی

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی

پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=30

گرچه سیه روی و بدم

من گرچه سیه روی و بدم یا الله

از درگه خود مکن ردم یا الله

گفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟

گفتی که بیا من آمدم یا الله 

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=29

الله تویی

الله تویی و ز دلم آگاه تویی 

درمانده منم دلیل هرراه تویی

گرمورچه ای دم زند اندر ته چاه

آگه زِ دَمِ مورچه و چاه تویی

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=28

می‌کشی تو ز عبد فراری خود ناز

هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز

تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز

به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم

که می‌کشی تو ز عبد فراری خود ناز

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=27

ترس خدا

ما که از ترس خدا او را عبادت می کنیم

بر تعصب های خود یک عمر عادت می کنیم

هر نمازی با خودش تجدید بیعت کرده و

ساعتی دیگر به او راحت خیانت می کنیم

ما که مغروریم ازاینکه مسلمان زاده ایم

با طلبکاری ، تقاضای شفاعت می کنیم

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=26

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات