پیامک و دوبیتی های زیبا بمناسبت مبعث پیغمبر صلی الله علیه واله

آمار بازدید این صفحه : 24146 تعداد اشعار این بخش : 16


  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
  • برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید

مسیر هموار شد

لدّنی ست علم تو قرآن بخوان تو

جهان روشن شود از خواندن تو

تمام جن وانس راه از تو جویند

مسیر هموار شده از بودن  تو

ارسالی توسط : عبدالله اعوانی

عید مبعث است

عیدست وجهان محوِ تماشایِ پیمبر
برجانِ جهان فیضِ حضور آمده امشب

معشوقه نگیرد دل من غیرِمحمد
چون علتِ زیباییِ حورآمده امشب

ای عاشقِ دلداده ی احمد تو زجاخیز
با بعثت اونفخه صور آمده امشب

علی آقا

هزاران راز را در من نهفتی

هزاران راز را در من نهفتی

ولی در گوش من اینگونه گفتی

ز احمد تا احد یک میم فرق است

جهانی اندراین یک میم غرق است

محسن بلنج

جبریل می خواند ترا

یا رحمت للعالمین جبریل می خواند تو را

ای منجی کل بشر بیرون بیا از این سرا

تو شهریار عالمی تا چند در غار حرا

ای یوسف مصر وجود از چاه تنهایی درآ

محسن بلنج

امشب زمین کوثر شده

امشب شب غار حرا از روز روشن تر شده

امشب فضای مکه پر از جلوه ی کوثر شده

امشب جهان رشک جنان امشب زمین کوثر شده

امشب امین وحی حق نازل به پیغمبر شده

محسن بلنج

فـردوس بـود سائل درگاهش

این است که برتر بود از وهم کمالش

جز ذات الهی همه مبهوت جلالش

رضوان شده دلداده ی مقداد و ابوذر

فـردوس بـود سائل درگاه بلالش

محسن بلنج

ای بت ثنای مصطفی با نام حق آغاز کن

ای مکه احمد آمده آغوش خود را باز کن

ای کعبه بر دور سر آن جان جان پرواز کن

ای بت ثنای مصطفی با نام حق آغاز کن

ای آفرینش یک صدا آهنگ وحدت ساز کن

محسن بلنج

گل ، بوی بهشت را ز احمد دارد

گل ، بوی بهشت را ز احمد دارد

این بوی خوش از خالق سرمد دارد

گـویند که گـل عطـر محمد دارد

نور و شعف از وجود احمد دارد

محسن بلنج

تدارک بخش عدل و اعتدال

همان احمد که سرمستان سرمد

بخواننـدش ابــوالقــاسم محمــد

محمد میم و حاء و میم و دال است

تدارک بخش عدل و اعتدال است

محسن بلنج

امشب در رحمت به سماوات شده باز

از بام و در کعبه به گردون رسد آواز

کامشب در رحمت به سماوات شده باز

بت های حرم در حرم افتاده به سجده

ارواح رسل راست هزاران پر پرواز

محسن بلنج.
از

اشعار دو بیتی اهل بیت

برنامه های مجمع

تاریخ و اوقات شرعیحدیث روزانه

حکمت 101 نهج البلاغه

آمار بازدید و محتویات سایت